ul. Gen. Wł. Andersa 5 lok. 502
(budynek Banku Spółdzielczego)
15-124 Białystok

kancelaria czynna w dniach:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
tel./fax: 85 742 51 00
e-mail: bialystok4@komornik.pl