Tomasz Żakowicz

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku

Telefon: 857421649
Adres e-mail: bialystok.zakowicz@komornik.pl

Rachunek bankowy:  Bank Pekao SA O/Białystok 84 1240 5211 1111 0010 2541 5473

w sprawie prowadzonych postępowań egzekucyjnych, w związku z trwającą pandemią Covid-19 preferowany jest kontakt z kancelarią  drogą telefoniczną, e-mailową  a przede wszystkim za pośrednictwem korespondencji listownej  a wpłat należy dokonywać na rachunek bankowy

Poza godzinami urzędowania korespondencję można zostawić w skrzynce pocztowej znajdującej się przy wyjściu z budynku na parking, oznaczonej: LOKAL 3