Tomasz Żakowicz

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku

 

Telefon: 857421649
Adres e-mail: bialystok.zakowicz@komornik.pl

Rachunek bankowy:  Bank Pekao SA O/Białystok 84 1240 5211 1111 0010 2541 5473

skrzynka na korespondencję – skrzynka pocztowa znajdująca się przy wyjściu z budynku na parking, oznaczona: Komornik lokal  3