Tomasz Żakowicz Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku

Licytacje

Licytacje nieruchomości:

26-04-2021 o godz. 11.00:  II Licytacja nieruchomości,   obwieszczenie: Km_35_19_

26-04-2021 o godz. 12.00:  II licytacja nieruchomości,  obwieszczenie: Km_37_19_

14-05-2021 o godz. 09.00: I Licytacja lokalu usługowego,  obwieszczenie: Km_473_18   zdjęcia: Nieruchomość ul. Kraszewskiego

14-05-2021 o godz. 10.00:  II licytacja nieruchomości,  obwieszczenie: Km_1842_18_

 

wkrótce druga licytacja nieruchomości:  Obwieszczenie Km_1005_17    

 

 

Licytacje ruchomości: