Licytacje

Licytacje nieruchomości:

25-09-2020, godz. 10.00:  działka oznaczoną numerem 5091 o powierzchni 0,0599 ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym o dwóch i pół kondygnacjach nadziemnych, nie podpiwniczonym o pow. zabudowy 130 m2. Budynek z 2000r.
położonej: 16-010 Wasilków, ul. Brzozowa 8.   Obwieszczenie: KM_1715_16

Film z wnętrza budynku dostępny do obejrzenia w kancelarii.

25-09-2020, godz. 11.00: działki rolne położone: 16-061 Juchnowiec Kościelny, obręb wsi Biele.  – Licytacja nie odbędzie się.

 

 

Licytacje ruchomości: