Tomasz Żakowicz Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku

Licytacje

Licytacje nieruchomości:

  • w dniu 12-04-2024 r. o godz. 08:30 w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku ul. Mickiewicza 103, w sali nr XV, obwieszczenie: Km_189_17_P_N0177_ID2716229
  • w dniu 12-04-2024 r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku ul. Mickiewicza 103 w sali nr XV, obwieszczenie: Km_776_19_P_N0177_ID2716476

 

Licytacje ruchomości: