Tomasz Żakowicz Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku

Zakres terytorialny

Komornik Sądowy Tomasz Żakowicz przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku działa na obszarze swojego rewiru komorniczego, którym jest obszar właściwego Sądu Rejonowego w Białymstoku, jednakże na wniosek wierzyciela, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio, Komornik działa poza obszarem swojego rewiru komorniczego.

Wierzyciel, dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji oświadczenie na piśmie, że korzysta z prawa wyboru komornika.